مدرسه

اعلانات

مدرسه
لوک اويتنهاو مي گويد :
مدرسه : پيري عاقبت به خير
مدرسه پر از شاگرد: مشکلات
جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد در مدرسه اي حضور داريد ، علامت آن است كه در كارهايي ادبي امتيازي به دست مي آوريد .
۲ـ اگر خواب ببينيد در هنگام نوجواني به مدرسه مي رويد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي زمان حال شما را به ياد تفريحات و صداقت ايام گذشته مي اندازد .
۳ـ اگر خواب ببينيد در مدرسه كتب علمي يا فلسفي تدريس مي كنيد ، علامت آن است كه براي به دست آوردن مقامي ادبي تلاش خواهيد كرد . اما ابتدا بايد از پس نيازهاي روزانه زندگي بربياييد .
۴ـ اگر خواب ببينيد به ساختمان مدرسة ايام كودكي نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه وقايع تلخ و اندوهبار بر زندگاني شما سايه مي افكند

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close