م

موشک

موشک
۱ـ ديدن موشك به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است كه مقامي برتر از مقام پيشين خود به دست مي آوريد، و با همسري وفادار ازدواج مي كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button