ن

ناتوان

ناتوان
اگر در خواب احساس ناتوانى كنيد، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو خواهيد داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببينيد، يعنى دچار خسارت مى‏شويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button