ن

نفقه

نفقه
اگر در خواب مشاهده كنيد كه نفقه دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه كمى از مشكلاتتان را حل مى‏كنيد. نفقه پرداختن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button