ن

نوشادر

نوشادر
ديدن نوشادر به خواب، دليل غم و اندوه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.