ن

نگهبان

نگهبان
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما به راحتي اداره مي شود . و همواره مدافعان مهرباني پشتيبان شما خواهند بود .
اگر در خواب نگهبانى ببينيد، علامت آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه نگهبان هستيد، علامت آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه با نگهبانى معاشرت داريد، نشانه‏ى درگيرى و نزاع بين اعضاى خانواده است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button