و

واکس

واکس
لوک اويتنهاو مي گويد :
واکس زدن : ديگران از شما خوششان خواهد آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.