ی

يوزپلنگ

يوزپلنگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .
اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .
اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه احتمالا افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .
شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد . با افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .
ديدن يوزپلنگي چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدي گريبانتان را خواهد گرفت .
اگر در خواب صداى يوزپلنگى را بشنويد، به اين معنا است كه خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. كشتن يوزپلنگ در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

محمدبن سيرين گويد:
يوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند كه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن يوزپلنگ در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا