پ

پرستيدن

پرستيدن
لوک اويتنهاو مي گويد :
پرستيدن شما به سخره گرفته خوايد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.