Home » ق » کفش

کفش

کفش
محمدبن سيرين گويد:
ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: كنيزك.
چهارم: قوت و نيرومندي.
پنجم: معيشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر(مسافرت).

ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود. اگر مردي در خواب ببيند کفش پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست. اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدر فرسوده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست. خانم آيتانوس مي گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند. باز هم خانم اتيانوس مي گفت: – اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

مؤلف گويد :
ديدن خواب کفش به معني جنس مؤنث مي باشد وکفش هر کس مربوط به فاميلهاي درجه اول مونت آن شخص مي باشد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد كفشي كثيف و پاره داريد ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از ديگران ، دشمناني براي خود خواهيد ساخت .
۲ـ اگر خواب ببينيد به كفشهايتان واكس سياه زده ايد ، علامت آن است كه امور زندگي به خوبي پيش خواهد رفت و واقعة مهمي باعث رضايت خاطر شما خواهد شد .
۳ـ خريدن كفشهاي نو در خواب ، نشانة آن است كه تغييراتي سودمند در زندگي شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببينيد كفشهاي نو ، پاي شما را مي زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد ريشخند قرار خواهند داد .
۴ـ اگر در خواب متوجه شويد بند كفشهاي خود را نبسته ايد ، نشانة آن است كه با ديگران به مشاجره و دعوا خواهيد پرداخت .
۵ـ گم كردن كفش در خواب ، نشانة طلاق و جدايي از همسر است .
۶ـ اگر خواب ببينيد شب هنگام كسي كفشهاي شما را ربوده است ، نشانة آن است كه در كاري ضرر خواهيد كرد ، ولي در كار ديگر منفعت خواهيد برد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند كسي از كفشهاي او تعريف مي كند ، نشانة آن است كه بايد بيشتر مراقب افرادي باشد كه تازه با آنها آشنا شده است

106 comments

 1. سلام. چند روز پيش برام يه خواستگارى آمده بود و ديشب مادرم خواب ديده كه آن خانومى كه براى پسرش من را خواستگارى كرده، با يه كيسه ى نارنجى آمده بود خونه مون و كيسه را داد دست مادرم. تو اون كيسه چند تا كشف كهنه بود و يه چادر كهنه. وقتى آن را داد دست مادرم، بهش گفت: “اگر لباس هام مثل اينا انقد كهنه بشه هنوز هم ميام خونتون”.
  معنى اين خواب چه ميتواند باشه؟
  ممنون.

  • اول که چند سال دارید.
   دوم خواب تان راستی است. یا تصور مکنید که اگر خواب دیددید.جواب برام بفرستید

 2. بایرام من درخواست دیدم که در حرم حضرت زینب (س) هستم وازجایم بلند شدم رفتم جای دیگه حرم وکفشهام جامونده وامدم کفشهام راپیدا نکردم بعد مدتی برای پیداکردن دیدم ،اوردن صندلی ها را گذاشتند آنجا مونده زیرانها

 3. سلام من خواب دیدم که کفشام خیلی تمیز و سفید شده بودن…تعبیرش چیه

  • سلام .منظور اینه که اگه مجردین شوهری واقعا رک و بی ریا خواهید پیدا کرد.اگه متاهلین شوهرتون بی ریا و رک هست.بامید خوشبختی شما

 4. سلام من پروانه هستم مادرم خواب دیده که من یک کفش نو به رنگی کریمی خریدیم و پوشیدیم و من نامزد هستم میخاستم این خواب چی تاسیر دارد

  • سلام .شما بزودی وارد یک زندگی جدید میشین و این زندگی نویدبخش روزهای خوشی براتون خواهد بود.تیریک فراوان به شما و همسر و مادرتون

 5. سلام در خواب دیددم کفشهای زیادی دم در است وکفشامو هر چ میگشتم پیدا نمیشد تا اینک پیداکردم دیدم گل کفشم نیس نگران همش دنبال گل کفشم میگشتم تعبیرش چیست

  • سلام .شما خواستگاران زیادی داشته اید و یا خواهید داشت. از میان اونا هرچه میگردین مطلوبتونو پیدا نمیکنین .پس باید کمی توقعات خودتونو بیارین پایین.اگه هم متاهلین یعنی قبلا توقعاتتون بالا بود از حالا به بعد باید واقعگراتر عمل کنین.موفق باشین

 6. سلام متاسفانه درمورد اينكه خانوما خواب كفش بيينن چيزي نگفته.،من مجردم يه كفش نوي زرد رنگ دارم ديشب خواب ديدم قسمت جلوش كاملا از جا در اومده و كفشم كهنه شده تو خواب نه ناراحت شدم نه تعجب كردم ولي خيلي خواب عجيبي بود به نظرم ممنون ميشم تعبيرشو بهم بگيد

 7. Khab didam pedaram kafshaye jadid man ro poshide wa mige cheghad zibasto rahate .kafshaye charme siah hast.tabir einke mard kfshe zanone b3poshe chie

 8. باسلام . من ازدواج نکردم در خـــواـب دیدم یکی از کفشام بندش تونستم باز کنم اما هر کاری کردم بند اون یکی باز نشد

 9. سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف اورد مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

 10. سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف آوردن مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم شدن.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

  • سلام.معنیش اینه که شما بختتون بلنده اما باید واسه خودتون ارزش قائل بشین و به اونا فکرنکنین.مربوط به اونا نمیشه.باید در فکر پیشرفت خودتون باشین.اما اگه اون خانومه براتون کفش آورد یعنی بخشی از خوشبختی شما در آینده توسط مادرتون رقم خواهد خورد بهتره به حرف مادرتون گوش بدین.

 11. salam ,man mojaradam,khab didam kafshe pashne bolande meshki poshide boodam vali pashnash shekaste bood,
  vali man ba hamoon pashne mitonestam rah beram ,moshkeli nadashtam,tabiresh chie?

  • سلام منظور اینه که شما بختتون بلنده در مسیر زندگی مشکلات سختی پیش میادبراتون اما شما با لطف خدا و بینش مثبت و صبر و آرامش خودتونو کنترل میکنین و خودتونو نمیبازین تا جاییکه باز همچنان به خوشبختی خودتون ادامه میدین. تبریک به شما با روح بلندتون

 12. سلام من خواب دیدم که دو جوره کقش سیاه که دارم گم شده اند و برایم کسی دو جوره کفش جدید و پر زرق و برق پیشنهاد می کند.
  لطفا تعبیر این خواب را بگوید تشکر!

  • سلام شما به کسی علاقمند شدین بعد به هردلیل نتونستین باهاش از نزدیک آشنا بشین یا بهش برسین و ازدستش دادین. اما در آینده دیگران برای شما فرد بهتری انتخاب خواهند کرد و شما هم عاشقش خواهید شد وازش خوشتون خواهد اومد.

 13. سلام

  من خواب دیدم چند نفر توی یه ماشینی نشستیم و از مامصاحبه می کنند بعد از ماشین پیاده شدیم یه آقایی کفش پاشنه بلند نوبه رنگ سفید یا کرم البته پاشنه اش کمی گلی بود از داخل ماشین

  به من نشان داد و گفت این کفش مال شماست.

  می خواستم بدونم تعبیرش چیه؟ من مجرد هستم.

  • سلام کفش پاشنه بلندی که شمادیدین وکمی گلی بود اونهم از طرف یه آقا، نشوندهنده اینه که یک نفر از جنس مخالف میخواد شمارو راهنمایی کنه و بیگانه هم هست اما قصد واقعیش راهنمایی نیست یه ریگی به کفشش هست. این شخص از خانواده و فامیل خودتون نیست.ممکنه کسانی باشند که توبیرون مثلا سرکار یا دانشگاه و غیره باهاشون آشنا شدهاید و شما یه کوچولو اعتمادی هم بهش دارین.پس شما برای پرهیز از این موضوع وجلوگیری ازش نباید جز با خانواده خودتون با هیچ پسر یا مرد غریبه ای درددل کنین و مشکلات خودتونو بهش بگین زیرا ممکنه یه روزی به ضررتون بشه.پاشنه بلند نشون اینه که بختتون بلنده و هرچقدر هم مشکل داشته باشین یاتاحالا اعتماد کرده باشین امکان بازگشت و جلوگیری از ضرر براتون مهیاست.پس زودتر از درددل با این افراد دست بردارین.و راز خودتونو فقط به خونواده بگین.اگه کسی بهتون کفش دادآقا باشه مفهومش اینه که افرادی قصددارندازطریق هدیه یا کادو وغیره دلتونوبدست بیارن.اگه خانم باشن مشکلی نیست.آقا هم باشه قبول کنین اما اعتماد نکنین بهش.ضمنا بهتره شبها روبه قبله بخوابین وسعی کنین روی پهلوی چپ بخوابین یعنی قلبتون پایین قرار بگیره و روتون بسمت قبله باشه.باز سوالی بود به این آدرس بفرستین

 14. سلاااام دوست عزيز،من در خوابم دخترخاله جوانم را ديدم كه چهار سالي ميشه كه به رحمت خدا رفته ايشون در خواب كفشهاي مرا بپا ميكند و جالب اينجاست كه اين كفشها يكي از كفشهاي مورد علاقه من است بدليل راحتي و زيبايي
  لطفاً تعبيرش كنيد ممنونم از محبت شما

  • سلام دیدن ایشون درخواب به اینصورت اینه که احتمال قوی شما شباهتهایی از نظر احساس دوست داشتن به دخترخالتون دارین وشریک آینده یا فعلی شما مورد تائید بستگان مادری شما هستند و این جای بسی خوشحالی داره من هم به شما تبریک میگم

 15. سلام خواهش میکنم جواب سوال منو سریع بدین حالم خیلی بده.دیشب خواب دیدم کسیو ک عاشقشم توی خیابون یا ی دختر دیگه دیدم اونا سوار ماشین شدن منم ی تاکسی دربست گرفتم دنبالشون رفتم تا این ک دم ی خونه ای پیاده شدن و معشوقه ی من نشسته بود داشت بند های کفش اون دخترو میبست و با هم خوش بودن و من خیلی ناراحت بودم ک چرا باید معشوقه ی من باید این کارو برای اون خانوم بکنه و یکی توی خواب بهم گفت ک اونا دارن باهم ازدواج میکنن.لطفا تعبیرشو بهم بگین.فکرش داره داغونم میکنه

  • سلام .این خواب زائئده فکر های زیادشماوترس از خیانت دوستتونه.پیشنهاد اینه که مستقیما با معشوقتون رک در مورد آینده و عدم خیانت صحبت کنین.اگه گفت هرگز خیانت نمیکنه خوبه اما اگه گفت دست خودم نیست یا نمیدونم چیکار میکنم بنظر باید بیشتر روی تغییر دیدگاهش کارکنین.

 16. سلام من خواب یکی از همکارام که قبلا بمن علاقه داشت ولی الان متاهله برای من واسه تولدم کتونیخریده. میدونه کتونی دوس دارم و یکیدو ماه هم زودتر گرفته بود. میخواستم بدونم چه مدلی تعبیرش کنم. مرسی

  • سلام.این خواب بوی خیانت میده.یعنی باوجود اینکه بایکی دیگه اس میخواد شمارو فریب بده.شما اصلا رابطه عاطفی باایشون برقرار نکنین و همیشه در حد سلام و علیک باشه روابطتون

 17. خواب ديدم كه كفش مادر بزرگم به پاش كردم البته مادر بزرگم سالها پيش فوت كرده و بعد باهم سوار ماشين شديم رفتيم مادر بزرگم رانندگي ميكرد
  ممنون

  • سلام یعنی شما تمام وکمال به مادربزرگتون احترام گذاشتین و بهترین راه برای شما وآیندتون اینه که به نصیحتهای گذشته ایشون به خودتون خوب گوش کنین تا خوشبخت بشین
   موفق باشین.خواب جدید دیدین بفرستین برام

 18. سلام .دیشب خواب دیدم مردی که عاشقشم و جدیدا دیگه منو نمیخواد و از ازدواج سرباز میزنه و فرار کرده امده خومون میخواست بره بیرون ولی قبل رفتن من نشستتم روی زمین و بند کفش هاشو که باز بود براش بستم .میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • سلام. این بستن بند کفش به این معنیه که شما قصددارین از خودتون بگذرین و به زندگی دیگری که قبلا علاقه داشتین بهش ، سرو سامون بدین.این کار بمعنی ازخودگذشتگی شما هست درمقابل ایشون.طوری که ممکنه برای خودتون بدون او ارزش زیادی قائل نشین که این موضوع خوب نیست و شما باید اول به شخصیت خودتون ارزش بدین تا ایشون خودش بیاد دنبالتون نه اینکه شما بهش عشق بورزین.ضمنا اگه بتونین به جای این از خودگذشتگی بهوده فکر آینده خودتون باشین و نه دیگران زندگیتون متحول میشه و شاید اونوقت او وصدها نفر ماننداو بیان دنبالتون و منتتو بکشن.موفق باشین

 19. سلام من سالهاست خواب میبینم که به طور ناگهانی کفشم رو گم میکنم سال 91 به سفر حج مشرف شدم و روز اول در مکه به دلایلی کفشم گم شد و مجبور شدم از کعبه تا هتل را پا برهنه برگردم. فک میکردم خوابم تعبیر شده ولی باز هم بارها و بارها این خواب رو میبینم همیشه به دنبال کفشم هستم قبلا بسیار شرمنده میشدم از نداشتن کفش اما جدیدا در خواب فقط نگران به دنبال کفشم میگردم.
  ممنون میشم اگه جواب بدین

 20. سلام من دخترمجردیم دیشب خواب دیدم با یه آقای خیلی باشخصیت اومدن جلو وبم پیشنهاد آشنایی دادن یه جای شلوغ بودمثل نمایشگاه بعدکه خواستم برم بااون اقا.تنهارفتم توی اتاقی انگارخونه خودمون بود بعدکه برگشتم دیدم کفشهام نیس هرچه گشتم هیچکدوم ازکفشهاموپیدانکردم یکی همه کفشایی روکه داشتم دزدیده بود هرچه گشتم نه کفشموپیداکردم نه اون آقارو.میشه تعبیرشوبگین لطفا…

 21. سلام. چند شب پیش در خواب دیدم که با عده ای دختر بچه ها که تقریبا بین ۷ تا۹ ساله بودن رفتیم سر خاک آیت الله بهجت ره من بهشون سپردم که برا ازدواجم دعا کنند که یه لحظه متوجه شدم که کفشام نیستند با خانومی که همراهم بود گشتم اما پیدا نکردم تا اینکه منم رفتم داخل و پایین پای قبر آیت الله بهجت ره وایسادم که یهو دیدم کفشام پای یکی از دخترها است که اون خانومه می خواست کفشم رو تحویل بگیره ولی من دلم نمی اومد اما بالاخره گرفت تحویلم داد منم کفشام رو پوشیدم کفش به رنگ خاکستری مایل به مشکی تقریبا پاشنه بلند و بند دار بود و تقریبا اندازم بود شاید یه مقدار بزرگ بود. ممنون میشم از این که تعبیرش رو بگید.

 22. من مجرد هستم خواب دیدم با مادرم جایی هستیم که نذری. برای امام حسین(ع) میدن و من و مادرم هم گرفتیم و در مسجد راه میرفتیم اون مسجد خیلی وسیع تر شده بود و ما مستقیم در اون مسجد راه میرفتیم در مسیر خونه ای تازه ساخت و خالی بود. وقتی به انتهای مسیر و فضای باز رسیدیم من دیدم که کفش هامو جا گذاشتم و به مادرم گفتم که برمیگردم کفش هامو بیارم و برگشتم و کفش هایی که همین حالا میپوشم رو دیدم و برداشتم در مسیر بازگشت هم چند نفر از فامیل رو دیدم
  درضمن حاجتی داشتم و قبل خواب مدنظرم بود

 23. سلام من اکثرا خواب کفَش میبینم ی بار کفش قرمز ی بار کفش طلایی پاشنه بلند همه میگن شوهره اما تو این چندسال ازدواج نکردم😄 پس تعبیرش چیه

 24. سلام‌.
  من‌ خواب دیدم‌که یک‌پام‌کفش سیاه دارم‌ و‌پای دیگرم کفش ندارم .
  و‌با سرعت دارم‌خونه جاروب میزنم .
  چه‌معنی داره ؟!
  من شوهر دارم .
  دم به دم‌ خواب می بینم که کفش دارم‌ گل آلوده .

 25. سلام من خواب ديدم كه يه لنگه كفشم راحت رفت تو پام ولي اون يكي رو هركاري كردم نتونستم بهپوشم و اينقدر اذيت شدم و خسته شدم و بند كفش هامو باز كردم ولي وقتي نگاه كردم ديدم ي كفش قهوه اي نو پوشيدم كه خلي خوشگله و ي نقش گل هم روي كفش بود و اينقدر راحت بود و دوستشون داشتمكه كفش قبلي رو ديگه انداختم ي گوشه اي و خيلي احساس راحتي مي كردم و خوشحال بودم.ميشه بگين تعبيرش چي ميشه؟
  ممنون

 26. سلام. من چند شب پیش خواب دارم کفشمو میپوشم یه لنگ کفشو پوشیده بودم ولی اون لنگ کفش دیگه رو هرکاری کردم نتونستم بپوشم تا اینکه دیگه اذیت شدم و بند کفشمو باز کردم و خواستم دوباره تلاش کنم که بپوشمش دبدم که یه کفش قهوه ای نو که ی طرح گل هم روش هست رو پوشیدم و خیلی خوشگله خیلی دوستشون داشتم و کفش های قبلیمو انداختم دور. میخواستم بدونم تعبیرش چیه.ممنون

 27. سلام من دختری مجرد هستم چند شب پیش خواب دیدم که با پدرم برای خرید میرفتیم و شاید هم میخواستیم کفش بخریم برام که ناگهان کسی که خیلی از کفشهام رو بخصوص در کودکی از او میخریدم منو پدرم رو دید و گفت که تنها جفت کفشی که از یک مدل پوتین زمستانه برایش باقی مانده برای من گذاشته تا مجانی بدهد بمن و من کفش را که از جنسی غیر چرم و لی مرغوب و به رنگ بنفش وبسیار شیک بود به پا کردم خانومی چادری امدو در حینی که من کفش را به پا کرده بودم از کفش فروش خواست که کفش را به او بدهد اما فروشنده گقت که این کفش را برای من گذاشته و کفش متعلق بمن است من درحین پوشیدن کفش نگران بودم که نکند جنسش خوب نباشد و حتی کف کفش را نگاه کردم که به رنگ صورتی و بشکلی کودکانه تر بود کمی هم دقت کمتری داشت در ساخت بنسبت قسمت های رویی کفش اما بهر حال بدلم نشست و بنظر م ایراد قابل اغماضی امد در نهایت پدرم ازم پرسید که کفش را دوست داری؟اگر نه مجبور نیستی ومن گفتم بابا خب اینکه مفته و برامن گذاشته حالا اگ نشد ما که بهرحال میتونیم یه کفش دیگه هم بخریم (البته ته دلم کفش را دوست داشتم و میدانستم که خوب و مرغوب است اما به پدرم اینطور گفتم که در واقع در بدترین حالت هیچ ضرری برای ما نیست) ممنون میشم اگر تعبیر خوابم رو بفرمایید

 28. سلام تعبیرهای خوبی بود
  لطفاً خواب من رو هم تعبير کنید
  خواب دیدم مردی کفش های منو پوشید که برای او بزرگ بود و یک جفت کفش به من داد که کوچک بود

 29. سلام ، با سپاس پيشاپيش از شما مهربان. من خانم هستم و به تازگى متاهل . ديشب خواب ديدم كفشهاى تميز و پاشنه بلندى دارم و جايى كه مهمانى ميرم صاحب اون خونه كفشهامو قايم ميكنه و بهم نميده. من متوجه اين موضوع ميشم ولى به روى خودم نميارم و ميگردم دنبال يه كفشه ديگه. اما فقط يه لنكه كفش سفيد پيدا كردم و تمام فكر و هدفم اين بود كه زودتر از اونجا برم پيش همسرم كه منتظرم بود بيرون اون خونه. در ضمن برف هم اومده بود و زمين نشسته بود. ممنون از تعبير شما،منتظرم.

 30. سلام حالتون خوبه ببخشید من مجرد هستم و خواب دیدم که داخل یه جمعی مثل مدرسه هستم و لحظه آخر که قراره بریم خونه من میخوام یه چیزی رو بنویسم که طول میشکه و یه جمعی دوباره وارد میشه و من از نوشتن منصرف میشم و تو اون شلوغی کیف و کفشم گم میشه که کیفای گمشدم دو تا بود و یکیش پیش یه دوستم یکیشم پیش یه فرد نااشنا که ازشون گرفتم ولی کفشمو هر چی گشتم پیدا نکردم تو اون جمع کفشا رو که میدیدم فک میکردم مال خودمه ولی میرفتم میگرفتم دست میدیدم نه مال من نیست خیلی هم سعی میکردم که کفشمو پیدا کنم و خیلی ام عجله داشتم ولی اخرش پیدا نشد و ازخواب بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

 31. سلام
  من دیشب خواب دیدم به مهمانی رفتم و هنگام رفتن هر چه گشتم کفش هایم را پیدا نکردم لطفا تعبیرش را برایم بفرستید

 32. سلام من خواب دیدم بند کفشم چند تکه شده

 33. سلام و با تشکر از شما

  خواب دیدم کفشی مشکی که همکنون نیز به پا میکنم پوشیدم اما از کف کفش از وسط نصف شده بود البته تو بیداری تمام کفشههایم بعد از یه مدتی استفاده به همون شکل تبدیل میشوند

  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 34. سلام خواب دیدن دزدیده شدن کفش ها در مسجد و بعد از ان رفتن به زیارت تعبیرش چیست؟

 35. سلام

  تو خواب دیدم با فردی که عاشقشم (و در واقعیت هم ایشون از این موضوع مطلع نیست و ما رابطه ای با هم نداریم ) داریم راه میریم و من کفشهام از پام در اومده و اون تو خواب ازم سئوال می کنه چرا کفشاتو در اوردی و من ازش خواهش می کنم برو و کفشهام رو برام پیدا کن و بیار اما اون میره برام یه دختر بچه میاره و میده تو بغلم

  ممنون می شم اگه اینو برام تعبیر کنید
  سپاس

 36. سلام من تو خواب دیدم به دلیل نامعلومی پا برهنه در شهرستان زادگاهم هستم و اونجا دارم پابرهنه اطراف خونه قدیمی مون میرم روی برف و آبی جاری و میخوام کفش بخرم با اینکه پول دارم کفش نمیخرم و هموجور پیاده میرم تا خونه پدر شوهرمو که همون حوالی هست پیدا کنم و مدام دنبال مسجدی به اسم صاحب الزمان که واقعا هم در مسیر خونه پدرشوهر م در همون شهرستان هست پیدا کنم و بعد به خونه پدرشوهرم برم(اما برای رفتن به خونه اونا تردید دارم) در آخر خواب می بینم جلوی همون مسجد هستم و بیدار میشم

 37. سلام.من خواب دیدم که.کلی کفش دارم که رنگی هستن همشونم رنگای روشن(کرم وقرمزوصورتی) بودن کفش هاکه نصفش برای من نصفشونم برای خواهرم بودتعبیرش. چیه؟

  • سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم عروسی بودم بد یهو دوست پسرمو دیدم ترسیدم که یه وقت اذیتم نکنه بد تو عروسی ترقه میزدن من به دوست پسرم گفتم نرو جلو چیزش نشه یهو به خودم اومدم که کفش ندارم میخاستم برم جلو دوست پسرم نمیذاشت خود دوست پسرم رفت کفشامو پیداکنه بهم بده تعبیرشو لطفا بهم بگید

 38. یه بنده خدا

  فونت ایران نستعلیق برای این سایت جالب نبود. تغییر بدین بهتره از نظر من. پیروز باشید

 39. سلام ، خانمی 63 ساله هستم، من در خواب می خواستم کفش بخرم، ولی در مغازه فقط کفش مشکی دخترانه بود، تعبیرش چی می تونه باشه ؟

 40. سلام من تقریبا یک سال پیش ی خواب عجیبی دیدم ک میونه جمعیت ک همه مخالف و ضد من بودن ب همراه خواهرم رفتیم جلو ک من کل حقوقمو جمع کرده بودم ک پول خیلی زیادی بود و با اون پول می خواستم ی انگشتر خیلی گرون قیمت بخرم جمعیتو پس زدیم رفیم با خوشحالی جلو ب اهنگری ک می خواست اون انگشترو برام بسازه گفت ک من میترسم این انگشترو برات بسازم این جمعیت نمیذارن منو میکشند اما بعد ش گف باشه ب ترسش غلبه کرد و اون انگشترو برام اندازه زد و گف ۳روز دیگ بیا انگشترت اماده هستش من می خواستم ببرم مکه اون انگشترو اما گف ۳روز دیگ اماده میشه و بعد من به همراه خانواده ام رفتیم ی جایی ک شبیه بیابون بود و فانوس روشن بود ک میگفتن از اینجا میرن مکه. ک ی خانومی گف برین اونجا دیگ مادر دخترو نمیشناسه حواستون باشه. می خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه. ممنون میشم زودتر جواب بدین یا اگ مقدور به این ایمیل بفرستین

 41. سلام – من تازه ازدواج کردم – یک جفت کفش قرمز به تازگی خریدم – دیشب خواب دیدم همه جا رو آب گرفته – مثل اینکه دریا اومده تو خونه ها – بعد رفتم کفشامو بپوشم که دیدم پشت دری که کفشام اونجاست پر از آب شده – نمی شد درب رو باز کرد – چون آب میومد و همه جا رو می گرفت شایدم من غرق می شدم یا شایدم ترسیدم درب رو باز کنم – بعد اومدم بیرون و از یک نفر خانمی بود اونجا کمک خواستم – رفتیم پشت ساختمان – ولی بیشتر شبیر سخره های کنار دریا بود – آب خیلی سردی داشت – هیچ کس توی آب نمی رفت – ولی من کفشامو میخواستم – منم رفتم توی آب تا کفشامو بردارم – کفشهای من با کفشهای چند نفر دیگه همه روی همدیگه و زیر یک تخته سنگ بزرگ گیر کرده بودند – من رفتم همه کفشها رو درآوردم – یکی یکی می زاشتم بیرون و هر کسی میومد و کفش خودش رو برمی داشت و می رفت – بعضی کفشها خیس بود بعضی ها خشک – کفش من خشک بود جفت شده کنار هم – برداشتم گزاشتم بیرون – بعد که تموم شد و اومدم کفشامو بردارم دیدم نیست – همه اومده بودن کفشهاشونو برده بودن – کفش منم برده بودن – من بلند شدم و صدا می کردم که کی کفش منو برداشته – کم کم داشتم عصبی و ناراحت می شدم میخواستم گریه کنم که بیدار شدم – به نظرتون تعبیرش چیه
  من همون شب دو تا خواب عجیب دیدم –
  بعد که خوابیدم باز یک خواب دیگه دیدم – همسرم در دوران مجردیش دوست و رفیق خوب و بد زیاد داشت – بعد از آشنایی با من دیگه از همه شون جدا شده یا رابطه شو کم کرده خدارو شکر – دیشب خواب دیدم – با شوهرم داشتیم دنبال خونه دوستش می رفتیم – همش می گفت یک چیزی ازش می خوام – بعد به دوستش زنگ زد و آدرس گرفت و ما رفتیم اونجا – دوستشم همش می گفت بیا منتظرتم – بعد که رفتیم نبود – یکم صبر کردیم – یهویی با چند نفر اومد با چوب و چماغ – دنبال شوهرم کردن و همون دوستش به بقیه می گفت برین دنبالش بزنینش بگیرینش – شوهرم فرار کرد – اونام دنبالش کردن – بعد منم با یک نفر دیگه اونجا بودیم از یک راه دیگه ای رفتیم – یکساله ازدواج کردیم – دیگه با دوست و رفیقاش رفت و آمد نداره – حتی بهش زنگم نمی زنن – شاید خیلی کم – مثلا عروسی یکیشون باشه که زنگ بزنن – نمی دونم چرا این دوستش رو خواب دیدم – به همسرم گفتم مواظب خودش باشه – شما بگین تعبیر این دو تا خواب توی یک شب چی می تونه باشد – با چیزایی که خوندم – فکر می کنم هر تعبیری داره به منو شوهرم ربط داره – لطفا اگه امکانش هست توی ایمیلم جواب بدین – ممنون

 42. من دیشب دوبار واسه ی آقای متاهلی خواب دیدم.ی بار حواب دیدم کفش لنگه ب لنگه پوشیده.باردوم خواب دیدم ی کفش کهنه و کثیف و پاره پوشیده ک پاهاشم زخم و پوسته پوسته شده ب خاطر کفشه..انگار کفشه اذیتش میکنه…خود مرده هم از لحاظ روحی خوب نبود…تعبیر لطفااا

 43. اگه‌میشه زودتر جواب بدین..یا ب این ایمیل بفرستید لطفااا…سپاس فراوان

 44. با سلام و درود…لطفا حتما پاسخ منو بدید..
  خواب دیدمپاپوشها و کفشهای قدیمی فرزندم رو که مخصوص کودکیهاش بود و الان ندارشون و یک پوتین سیاه خودم رو به دختر خاله ام می بخشم…و در خواب حالت این رو داشت که دارم به اون کمک میکنم.در بخشیدن پوتین تردید داشتم اما در نهایت دلم نیومد بگیرمش و با اینکه نو هست برای اینکه قبول کنه مدام میگفتم نو نیست به دردم نمیخوره برای تو….چون فهمیدم خواب مهمی هست خیلی استرس دادم بدونم تعبیرش چیه.ممنون میشم پاسخ بدید

 45. سلام
  دیشب من خواب دیدم از یه مغازه کفش دزدیدم و صاحب مغازم انگار که خبر داشته باشه من قراره پول کفشو و کیف ندم مراقب منه همش تعبیرش چیه

 46. سلام من خواب ديدم كه كفشهاي سفيدپاشنه دار پوشيدم رفتم مهموني وقتي دراومدم كفشمو پيدانكردم هركجارفتم نبودهمس كفشهاي شبيه كفش من بود فك ميكردم اونه بعدميرفتم ميديدم مال من نيس،تعبيرش چي ميتونه باشه؟؟ممنون ميشم جواب بدين برام مهمه

 47. سلام – من خواب دیدم مردموردعلاقه ام دم درخونه مون اومده وکفهشهای خودموداره پام میکنه منم یه جفت دمپایی که ازقبل داشتم روهم میخاستم باخودم بردارم که گفتم اگه لازمم شد یه دمپایی نوهم میخرم وبعدمن دست مردموردعلاقه امم رودرحالیکه یه لباس سفیدوخیلی هم خودش مرتب بود صورتش روبودسیدم – میخاستم ببینم تعبیرخوابم چی میشه – ضمنا این آقا منوول کرده وازش خبری ندارم

 48. سلام وقتتون بخیرو خسته نباشید..

  من دیشب خواب دیدم کفشایه مشکیم پای داییم بود و تو خواب متوجه شدم ک کفشایه منو پا کرده

  ولی تو خواب انگار از نظر داییم کفاشایه خودشو پوشیده بود درصورتیکه کفشایه من بود

 49. من خواب دیدم ک دختر عمه های مادرم برام ی جفت کفش کریستالی روشن پر نور اوردن و بزور پام کردن ولی موقع راه رفتن احساس میکردم الان لیزم میبره و انگار مراسم عقد خودم با پسر دختر عمه مامانمه تعبیرشو میخواستم

 50. سلام من متاهلم و با شوهرم مشکل دارم دیشب خواب دیدم که رفتم پیشش و دو جفت کفش مردونه داره که یک جفتش نو بود و تازه خریده بود و جفت دیگه اش کهنه و داغون بود اول میخواستم کفش نوهاش و بردارم ولی بعد پشیمون شدم اگه ممکنه تعبیرش و بگین خیلی برام مهمه

 51. سلام. سؤال دارم. بر چه مبنایی تعبیر خواب می کنید؟
  من پنجشنبه شب گذشته در خواب دیدم که لوازم دکور خونه مون رو حایی برای فروش گذاشتیم، جایی مثل عتیقه فروشی. این لوازم که می گم اصلاً هم قیمتی و ارزشمند نیستند. توی این ها یک جفت مجسمه کفش داریم که سال ها پیش خریدمشون. سفالی هسند و زردرنگ. خیلی بازه اند و دوستشون دارم. توی خواب نمی دونم چرا, ولی تصمیم گرفتم این مجسمه کفش ها رو به یکی از همکارانم که مرد است, هدیه بدهم. راستش واقعاً هم قصد داشتم برای ایشون هدیه ای تهیه کنم و به عنوان عیدی عید غدیر تقدیمشون کنم؛ چون تا حالا به من هدیه داده بودند و من حبران نکرده بودم. این خواب تعبیر خاصی دارد؟

 52. سلام من تازه خواستگار برام اومده. خواب دیدم ک چندتا کفش پاره به وسیله بند به ی جایی آویزون هستند. ممنون میشم تعبیرشو بگین

 53. سلام، من خواب دیدم که. یک کفش مشکی و یک کتونی سفید دارم، کفش مشکی رو خودم برداشتم و کتونی سفید میخواست بدم به کس دیگه تعبیرش چیه؟

 54. سلام من یه دختر مجردم و 39 سال سن دارم همش خواب می بینم کفش هام گم شده و پیداشون نمیکنم و مرتب این خواب برای من تکرار میشه

 55. سلام.خواب دیدم خونمون اتاقاش بیشتر شده وتو خونمون بودم ک ی خانم جوانی آمد به من چند جفت کفش داد گفت نیازی بهش‌ندارم مال تو .یکیشو پوشیدم پاشنه بلند و مشکی باهاش احساس راحتی میکردم وگفتم قدم چه بلند شده…بعد تو پله نشسته بودم مادر و پدرمم کنارم وایساده به کفشانگاه میکردم می گفتم چند تا کفش ..چکمه ..مجلسی ..بیرونی و غیره…همشم مشکی …تعبیرش چیه…ممنون

 56. سلام من خواب ديدم كفشي طلايي خريدم و پام كردم و دوسش هم داشتم يه بار ديگه هم خواب ديدم كه با كفش پاشنه بلند دارم راه ميرم اونم طلايي رنگ بود تعبيرش چي ميتونه باشه؟

 57. سلام خواب دیدم رفتم کفش فروشی ی کفش پسندیدم ک مدل جدید بازار بود و رنگش سبز اما خیلی گرون میداد و معلوم بود ک فروشنده داره گرونه میده کفشو و ب پام کوچیک بود اما من میخاستم بخرمش اما خواهرم منصرفم کرد و گفت ی جارو میشناسم ک کفشاش ارزونتره کیفیتشم همینه تعبیرش چی میتونه باشه

 58. سلام صبحتون بخیر ممنون از پاسخگویی
  من خانم ومجردم قبل اذان صبح دیشب پدر مرحومم رادیدم که کفشهاشو به دست گرفته بود و وارد خونه شد وگفت که کف کفش رو تمیز کرده ونگران کثیفی نباشم

 59. سلام…
  تو خواب دیدم ک به امام زاده رفته بودیم و کفش هایم را گم کردم .کفش های تازه و مشکی…بعد کفش های چند خانم باقی مانده را جفت کردم ک اگر کفشم میان انها بود ببینم. تعبیر خواب من چیست؟ با تشکر

 60. سلام وقتتون بخیر
  ببخشید میشه تعبیر خوابمو بگین؟ خیلی برام مهمه
  خواب دیدم من و یکی از دوستای بسیار صمیمی ام در دانشگاه ، کفش های خود را گم میکنیم
  خیلی میترسیم و برای اینکه کسی ما را با پای برهنه نبینه ، از پشت دانشگاه یواشکی به جایی که قبلا رفتیم، میرویم تا کفش خود را پیدا کنیم
  خیلی خیلی میگردیم توی خواب
  واقعا کلافه و خسته شدم
  خسته میشویم ولی بالاخره پیدا میکنیم
  کفش برایم کمی خیس و تنگ شده بود ولی خیلی خوشحال بودم که پیدا کردم

 61. سلام .من خواب دیدم همسرم کفش همسر سابق خود را اشتباه پوشیده تعبیر چیست؟

 62. سلام
  من دیشب خواب دیدم کفشهای لنگه به لنگه پوشیده‌ام هر دو لنگه قهوه ای رنگ بودند. ولی یک لنگه اندازه و یکی دیگر خیلی بزرگ بود . چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

 63. سلام من حدود 6 سال پیش خواب دیدم کفشم رو دزد برد بعدش رفتم پیداش کردم یه خونی خیلی بزرگ اما نپوشیدم..الان حدود یه ماه پیش خواب دیدم بین چندتا کفش که با زنداداشم بودیم گفت فلان کفش بپوش من یکی دیگه رو انتخاب کردم وپوشیدم یه کفش سیاه از بین کفشهای خودم بود بعدش بارون میومد رفتیم بعدش من برگشتم از سرکوچمون خواستم کفشمو در بیارم یه پرنده نمیدونم چی بود میخاست برش داره من محکم کفشم برداشتم و اومدم تو خونه…بعدش برام دو تا خاستگار اومد ولی هیچکدومشون خوب نبودن ورد کردیم..واینکه من دلم یه فرد خاصی رو میخاد دوسدارم اون بیاد باهاش ازدواج کنم…تعبیر خوابم چیه..ممنون

 64. خدا قوت پریشب خواب دیدم داخل یک مینی بوس بودم که چندتا زن داخل ان بودند کفش هام از پام در اوررده بودم که ناگهان دیدم یک لنگه از کفش هام نیست من وز ن ها از مینی بوس پیاده شدیم و من به زن ها گفتم کار شماست کفش منا برداشتین و شروع کردم به گشتن پلاستیک زن ها ولی یه لنگه کفشم پیدا نکردم . خواهش میکنم پاسخ منا بدین.

 65. سلام من چند شب پیش خواب دیدم کفش پسری که دوستش دارم روی پله خونمون هست لطفا بگید تعبیرش چی هست ممنون.

 66. سلام
  من خواب دیدم که مامانم یک جفت کفش اسپرت برام خریده
  می خواستم برم کوه که بهم داد بپوشم
  وقتی هم پوشیدم خیلی راحت و خوب بود
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 67. سلام من دیشب خواب دیدم ک با چنتا از دوستانم سوار ماشینی بودیم مثل ون و به جایی برای تفریح میرفتیم یه جایی مثل کوه ، ولی ب اونجا ک رسیدیم گفتن باید کفشاتونو عوض کنید یه خانومی میخاست سوار ون بشه کفششو در اوورد ک من کفش اونو پام کرد م مشکی بود بندی چیزی نداشت مثل صندل بود بدون پاشنه ، من خانوم هستم و متاهل

 68. سلام
  من خواب دیدم خانواده حدود صد جفت کفش نو و زیبا دزدیده بودند و به منزل اورده بودند .

 69. سلام من خواب دیدم تو خونه مهمون داریم پسرداییمه شب که خواب بودیم کفشاشو که مثل دمپایی تابستونی بود پام کردم باخودم گفتم هیچوقت ناراحت نمیشه پوشیدم و رفتم سرویس وقتی بیرون اومدم دیدم صبح شده همه بیدارن و پسر داییم هم رفته باتعجب گفتم کجا رفت چه زود اخه دمپاییاش موند داداشم باصدای بلند گفت خیلی وقته رفته تو یازده ساعت که اون تو خوابیدی خودت خبر نداری

 70. سلام خسته نباشيد من يه دختر ٢٠ساله هستم كه يك پسري به خواستگاري من آمده است خواهر اين پسر ميبينه كه ما روزاي محرم ميريم هيئت و اينا و من كفش هايم را گم ميكنم و هيچ جا باز نيست كه من كفش بخرم تعبيرش چيه؟

 71. سلام من تو خواب دیدم که مشغول خریدن کفش نو و سفید هستم و چنتا کفش عوض کردم تا کفش دلخواه خودمو پیدا کنم تعبیر چیست ممنون

 72. سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم میخوام کفش بخرم رفتم از یه پسر مجردم اشنا کفش بخرم گفت کفش چه قیمتی میخواید گفتم در حد 120 تومن گفت این20 رو ببرید تعبیرش چیه؟!

 73. سلام. بنده دختر مجردی هستم خواب دیدم که پسرموردعلاقم کفش( بیشترشبیه کفش دمپایی بود ) خرید و یجوری بود ک انگارمن میخواستم براش حساب کنم اما پول نداشتم ولی اون متوجه نشد وخودش حساب کرد.
  ادامه خوابمم دیدم که خودم کفشامو درآوردم وانگاری که ببسکوییت زیرپام گذاشتم وازاون به عنوان کفش استفاده میکنم و همزمان هم بیسکوییت میخوردم.
  خیلی ذهنمومشغول کرده مخصوصا دومی
  ممنون میشم اسرع وقت تعبیراین دوتاروبگید

 74. سلام من خواب دیدم سوارماشین دوستم شدم یهو یکی از کفشام افتاد بیرون گمش کردم بعدش پیاده شدم دیدم یه مرد کفشامو برد مسجد من رفتم اونجا پیداش کردم کفشام نو بودن

 75. سلام من خواب ديدم با مادرم مهماني هستيم.ولي بزن و برقص نبود.اومدم تو اتاق گقتم مادر چرا نمي ياي بيرون از اتاق يه لنگه كفشش و نشون داد ديدم پاشنش كنده شده.گفت پاشنه كفشم كنده شده نمي تونم بپوشمش.

 76. سلام من خواب دیدم کسی که سالهای پیش دوستش داشتم و اونم من خیلی دوست داشت ولی نشد که ازدواج کنیم وبعدها اون ازدواح کرد ، دیدم که کفش نویی تقریبا به پا کرد ه و توجه چندانی به من نمی کنه و ناراحتبعد هست و وفتی کفشش دراورده بود دیدم بعد مدتی کفشش در دستان من است و من هم ناراحتم که کفش اونو برداشتم و اونم توجه چندانی به اینکه پابرهنه است نمیکنه ولی من همش به دنبال حایی بودم تا کفشهارو بزارم تا نفهمه من برداشتم…

 77. سلام
  من تعبیر خوابمو پیدا نکردم
  خواب دیدم یه لنگه از کفش همسایه رو که نمیشناسم برداشتم قایم کردم تو کیفم
  یه کتونی سفید بود که اندازه پام بود
  همش منتظر بود اون یکی کفش رو که وسط کوچست رو بردارم

 78. خواب ديدم وارد يه جايي شدكفش هامو درآوردم( كفش مشكي پاشنه بلند)كه دوسش دارم برگشتني كفش هام نبود، كفش هاي همه در هم لابه لاي هم بود هر چي گشتم پيدا نحردم گريه كردم
  تعبيرش چيه

 79. سلام من یه دختر ۱۷ ساله هستم .. خواهش میکنم جواب بدید … خیلی خواب عجیبی بود برام.. خواب دیدم که یه جفت بوت نو که تا یک ذره بالای مچ پام هستن رو پوشیدم و در حال راه رفتنم و یکدفعه که چشمم بهشون میخوره میبینم یه بوته خیلی تمیز و نو پامه .. خواهش میکنم بگید تعبیرشو

 80. سلام من خواب دیدم ک به مهمانی میروم و کفش های خودم ک سبز رنگ بود رو پیدا نکردم و رفتم از دم در خاته ی یکی از همسایه ها کفش دزدیدم و کاملا اندازه بود و سبز رنگ بود

 81. با سلام.
  من خواب دیدم که مادرم برام یک جفت کفش خریده که خیلی قشنگ هستن و رنگشون قرمزه اونا رو پوشیدم و داشتم تو خواب باهاشون راه میرفتم.میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 82. سلام. دیشب خواب دیدم کفشی نو داشتم و پام کردم
  خواب دیگری هم دیدم اینکه توی یک فروشگاهی داشتم با شامپو سرومیشستم

 83. سلام خواب دیدم یه عده آدم که نمیشناختم جلوی خونمونن یکی از اونا که انگار دزده اومد بالا و کل کفشای بیرون که تو جا کفشی بود را داشت میدزدید که من دیدم و اونو زدم نصف کفشا از دستش افتاد و فرار کرد بغیشم گذاشت توی کاپشنش وفرار کرد که چند تاشم توراه پله افتاد نمیدونم چقد ولی یکم از کفشارو دزدید تعبیرش چیه این خواب ؟

 84. سلام شوهرم یک ماهه بیکارشده وحقوق هاش رونمیدن دیروز خواب دیده سرکارقبلیش بهش گفتن حواله کفش ووام ازشرکت به اسمت دراومده و اینکه کاری هم برات پیدا شده ,تعبیرش چی هست ؟باتشکر

 85. سلام من دیشب خواب دیدم یه کار اداری دارم وقتی میرم کارمو به کارمنده اداره بگم هر کاری میکنم صدام درنمیاد یعنی درواقع صدام کامل گرفته بود و بعد خانومه میگه باشه حالا منتظر بشین خبرت میکنم من روی صندلی میشینم یه اقایی خیلی متشخص و موجع از دور میاد کنار من پاشو میزاره رو صندلی شروع میکنه کفششو تمیز میکنه(کفشش قهوه ای روشن بود) بعد به من هم اسرار میکنه کفشمو تمیز کنم منم نگاه میکنم میبینم کفشم خاکیه بعد با همون بروس واکس ایشون کفشمو تمیز میکنم( کفشم یه نیم بوت مشکی بود) بعد هر دومون لبخند میزنیم

 86. دیشب خواب دیدم،یه جفت کفشی و که دوست دارم دوباره خریدم ولی درز پشت یکی از کفش ها کامل باز شده بود و من گفتم درستش کنن و باز هم اونو خریدم و وقتی اوردم خونه کفش ها دو تا سایز مختلف بودن و من ناراحت بودم که چرا تو مغازه متوجه نشدم.

 87. سلام. من مجردم و مادرم خواب ديده كه با يكي از پسر عمه هام كه برادر كوچكتري هم داره ، داريم ازدواج ميكنيم. مادرم از ازدواج منو پسر عمم ناراضي بود. در خواب منو پسر عمم خيلي همديگرو دست داشت داشتيم و خيلي با هم ميخنديديم . مادرم ديده كه با اينكه هنوز با پسر عمم ازدواج نكرده بودم ولي صاحب دختري بوديم كه در بغل مادرم بود و با اينكه نوزاد بود، چهره ش از سنش بزرگتر بوده و با مادرم صحبت ميكرده. بعد در خواب ديده كه مادرم پا برهنه، به حياط رفته، گل و لاي و سنگ وآشغال زيادي زير پاهاش بوده كه در حدي كه نتونسته به راه رفتن ادامه بده و اونجا به پسر عموي دومي من گفته كفشاتو بده من برگردم تو. و جلوي در كفشارو در آورده و به داخل برگشته .
  در واقعيت با اينكه سن ازدواجم گذشته هيچوقت با پسر عمم ازدواج نميكردم. چون عمه خوبي ندارم و جديدا به خاطر بدي در حق پدرم با تمام افراد خانواده پدري قطع رابطه كرديم. لطفا تعبير بفرماييد

 88. سلام من دیشب خواب دیدم یک لنگ از دمپایی سفیدم نیست بعد یک جفت کفش زرشکی از یک جایی مثل ویترین برداشتم بعد با کسی بودم که اون کیف خرید از یک مغازه تعبیرش میشه بگید خواهشا من خیلی گرفتارم

 89. سلام مادرم چند روزی است در خواب میبیند که کفشهای او گم شده است تعبیرش چیست

 90. سلام دیشب خواب دیدم یکی از دوستای مادرم واسمون سوغاتی کفش و پوتین زمستانه آورده خواهرم کفش رو پوشید اندازش نبود در آورد داد به من پوشیدم اندارم بود خیلی قشنگ و نو بود به رنگ سبز روشن همه تو پام میدیدن میگفتن قشنگه تعبیره این خواب چیه ممنون.

 91. سلام ۲ شب پیش خواب دیدم با چادر نمازم نماز خواندم و بعد چادرم را شستم
  دیشب خواب دیدم مادرم از یه مغازه کردن قیمت اصرار داشت برای من کفش بخرد و من بهانه می آوردم به فروشنده گفتم برای کفش بند بذاره بعد گفتم این بندها خول نیست و آخر به اصرار فروشنده و مادرم یه جفت کفش شیک و سفید و گ ران قیمت خریدم
  لطفا تعبیر بفرمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.