ک

کندر

کندر
اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.