گ

گاوزبان

گاوزبان
محمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.