گ

گلشکر

گلشکر
محمدبن سيرين گويد: گلشكر در خواب، دليل مال و غنيمت بود به قدرخورده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.