گلنار

اعلانات

گلنار
محمدبن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسي ومنفعت است. اگر بيند كه گلنار از درخت بگسست، دليل كه از عروس جدا شود يا از كنيزك.

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close