تعبیرخواب تفسیررویا ابن سیرین امام جعفرصادق tabire khab

چجثتپباآ

س

ژ

ز

ر

ذ

د

خ

ح

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

ہ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق
   
ی
    

تعبیرخواب انواع رؤیا:چند مقدمه قبل از تأويل

تعبیرخواب tabire khab رؤیا به سه نوع تقسیم می‌شود

 • کلام فرشته: این، همان رؤیای صادقه و بشارتی است از جانب خداوند برای بنده‌اش.
 • کلام شیطان: این، رؤیای باطل از طرف شیطان برای غمگین کردن انسان است.
 • کلام نفس: این، گفتگوی انسان با نفس خود در حال بیداری است، که آن را در خواب به صورت رؤیا می‌بیند، و هیچ تعبیری ندارد.

آیة: يوسف:6).

«و از تعبير خوابها به تو مى‏آموزد».

اقسام سه گانه‌ی رؤیا را شامل می‌شود. به کلمه (أحادیث) نگاه کن که خداوند آن را به صورت جمع آورده و نفرموده حدیث.

البیضاوی گفته است: یعنی؛ تعبیر رؤیاها را به شما یاد می‌دهد. چون اگر کلام فرشته باشد رؤیای صادق است، و اگر کلام نفس و شیطان باشد، رؤیای کاذب.[1]

پیامبر ص فرموده است: (رؤیا سه گونه است: 1- رؤیای حق. 2- رؤیای حاصل از گفتگوی نفس انسان با خود. 3- رؤیای غم انگیز از جانب شیطان)[2].

و معبّرین به پنج نوع تقسیم می‌شوند:

1- برخی در تعبیر خود، یعنی در (نگرش انتخابی) فقط بر بعضی از رموز اعتماد می‌کنند. در این طرز نگرش حق صاحب خواب ضایع می‌شود، چون رؤیا یک واقعة متکامل و به هم پیوسته است که تجزیة آن به حال بیننده ضرر می‌رساند.

2- قسمی در تعبیر خود بر (نگرش توافقی) با کتب تعبیرگذشته اعتماد می‌کنند، در این طرز نگرش از دنیای واقعی صاحب خواب تجاوز و پا فراتر گذاشته می‌شود، چون دنیای واقعی هر نسلی با نسل دیگر متفاوت است.

3- بعضی در تعبیر خود تنها بر (نگرش الهامی) اعتماد می‌کنند و آن را از ویژگیهای معبّر قرار می‌دهند و این، بر خلاف رویّه‌ی سلف است، چون هیچ دلیلی بر صحت آن به دست نرسیده و عادت بر آن جاری نشده است.

4- برخی در تعبیر خود فقط بر (نگرش روانی) اعتماد کرده‌اند مانند؛ روانشناسان و موافقین آنها، و از جوانب دیگر وارد شده در سنّت، مانند: رؤیای صادقه و رؤیای شیطانی، غفلت کرده‌اند.

5- قسمی در تعبیر خود بر (نگرش تکاملی) اعتماد می‌کنند یعنی؛ تمام رموز را جمع کرده و بر حال صاحب خواب شناخت کافی بدست می‌آورند. این قسم اخیر همان روشی است که موافق شرع و موافق نظر علمای سلف و خلف است که به اذن خدا روش ما در این کتاب، بر همین اساس خواهد بود.

رؤیا یک زبان نقاشی است که اگر رموز و مفردات آن با مهارت از هم جدا شوند، و با دنیای واقعی مرتبط گردند، تبدیل به خط مناسبی می‌شود که بسیاری از مشکلات زندگی ما را حلّ، و آمادگی رویاروئی با آنها را در ما ایجاد می‌کند، و تبدیل به یکی از منابع شناخت و الهام می‌گردد.

[1]. تفسیر القاسمی، (9/3506).

[2]. مسلم، (2263).

اهمیّت بحث رؤیا:

گفتگو از رؤیا، قواعد و أحکام آن دارای اهمیت زیادی است مخصوصاً در این دور و زمان که حق با باطل در آمیخته است، و کسانی از رؤیا و تأویل آن، صحبت می‌کنند که اهل این کار نیستند.

عواملی که من را تشویق کرد تا به این امر مهم بپردازم مختصراً به ترتیب زیر می‌باشند:

 • غلوّ بعضی در تقدیر و احترام رؤیا و بالا بردن منزلت آن به جای که شایستة آن نیست، تا جای که آن را تشریع می‌پنداشتند و بوسیلة آن شرع خدا را نقض می‌کردند و بر اساس خوابی که می‌دیدند حلالی را حرام، و حرامی را حلال می‌کردند، و مدعی می‌شدند که بر بعضی از غیب، علم پیدا کرده‌اند.
 • تحقیر و کوتاهی بعضی نسبت به شأن و منزلت رؤیا که هیچ ارزش و قیمتی برای آن قائل نبودند، و آن را سخن پیرزنان، خرافات و افسانه به حساب می‌آوردند.
 • جهت توضیح و بیان حدّ وسط در مورد رؤیا به نحوی که نه تندروی باشد، و نه کندروی. چون رؤیا همچنانکه وحی و تشریع نیست، بیهوده و دیوانگی نیز نیست، بلکه بعضی از آنها حق، و بعضی باطل می‌باشد.
 • به خاطر ارتباط رؤیا با واقع و زندگی مردم. خیلی‌ها مخصوصاً خانمها از آن بسیار صحبت می‌کنند. عوامل فوق من را واداشت تا به توضیح و بیان رؤیا بپردازم.

ارزش رؤیا و اهمیّت آن در اسلام:

برعکس کسانی که برای خواب هیچ قدر و وزنی قائل نیستند، خداوند متعال برای خواب منزلت عظیم و اهمیت زیادی قرار داده است، که در فواید آتیه‌ی رؤیا، آن را به وضوح می‌بینی.

1- فائده رؤیا هموا کننده راه وحی است:

عائشه ل می‌فرماید: (اول چیزی که وحی رسول الله ص بدان شروع شد رؤیای صادقه بود. پیامبر خدا ص هر خوابی را که می‌دید مثل سپیده‌ی صبح آشکار می‌شد…). و در حدیثی دیگر پیامبر ص می‌فرماید: «الرؤیا جزء من ستٍ وأربعین جزءاً من النبوة»: «خواب جزءی از چهل و شش جزء نبوت است».

و دلیل اینکه رؤیا جزئی از نبوت است، این است که در خواب چیزهای روی می‌دهد که انسان در دنیای واقعی از انجام آنها عاجز و ناتوان است مانند؛ پرواز کردن، زیر و رو شدن أشیاء و آگاهی یافتن از جزئی از علم غیب.

اهل حق اتفاق نظر دارند بر اینکه رؤیای صادقه حق و از جانب خداوند است. کسی آن را انکار نمی‌کند مگر اهل الحاد و جمعی از معتزله[1].

خطّابی گفته است: که در معنای رؤیای صادقه گفته شده است: رؤیای صادقه موافق با نبوت می‌آید، نه اینکه جزء باقی مانده از نبوت است. و برخی گفته‌اند: رؤیای صادقه جزئی از علم نبوت است، چون نبوّت اگرچه به پایان رسیده، اما علم آن همچنان باقی است. خطابی کلام خود را به قول امام مالک به پایان می‌برد که ابن عبدالبرّ آن را نقل کرده و از امام مالک پرسیده است: که آیا هر کس می‌تواند خواب را تعبیر کند؟ در جواب گفته است: آیا می‌شود نبوت را به بازی گرفت، پس گفت: رؤیا جزئی از نبوت است، و نبوّت را نمی‌توان به بازی گرفت؟ خطابی جواب داده که منظور امام مالک این نبوده که رؤیای صادقه نبوّت باقی مانده است، بلکه منظورش این بوده چون رؤیای صادقه از جهت اطلاع بر جزئی از غیب مشابه نبوت است، جایز نیست که بدون علم و آگاهی در مورد آن صحبت شود.

ابن بطال گفته است: اینکه رؤیا جزئی از نبوت است بر شأن و شکوه رؤیا می‌افزاید، ولو اینکه یک جزء از هزار جزء باشد. گفته می‌شود: که لفظ نبوت از لفظ (إنباء) گرفته شده است و (إنباء) در لغت به معنای إعلام و پخش خبر است، پس بر این اساس، معنا چنین می‌شود که رؤیا خبری صادق از جانب خداوند است، همچنانکه نبوّت خبری است صادق از طرف خداوند، که هیچ دروغی در آن روا نیست[2]. پس رؤیا در صدق خبر با نبوّت مشابهت پیدا می‌کند.

ابودرداء س از پیامبر خدا ص در مورد این آیه سؤال کرد که خداوند می‌فرماید:

لَهُمُ الۡبُشۡرٰى فِىۡ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِىۡ الۡاٰخِرَةِ‌ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِـكَلِمٰتِ اللّٰهِ‌ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُؕ‏ ﴿۶۴﴾ (یونس: 64).

«در زندگى دنيا و در آخرت، شاد و مسرورند; وعده‏هاى الهى تخلف ناپذير است! اين است آن رستگارى بزرگ!».

(برای آنان در دنیا و آخرت بشارت (به خوشبختی است).

پیامبر ص فرمود: (ما سألني أحدٌ عنها غیرُک منذ أنزلت، هي الرؤیا الصالحة یراها المسلم أو ترى له): (از روزی که این آیه نازل شده کسی جز تو در مورد آن سؤال نکرده است (منظور از بشری در آیه) رؤیای صالحه‌ای است که یا مسلمان خودش آن را می‌بیند و یا دیگری به او خواب می‌بیند)[3].

فائدة 2 – رؤیا دلیل بر غیب و آخرت است:

کسی که در غیب و احوال آخرت شک دارد و یا دلایل بیشتری بر اثبات آنها می‌خواهد به رؤیا مراجعه کند که دلایل و مثالهای زیادی را می‌یابد.

* احیاناً انسان در واقع شدن عذاب بر روح شک می‌کند. در اتاقی پاک و خنک می‌خوابد، و در خواب برخلاف آنچه هست در درد و رنج می‌افتد، و با پریشان حالی در حالیکه عرق از سر و روی او می‌ریزد بیدار می‌شود، و در این هنگام پی می‌برد که گرما و حرارتی که در خواب بر روح وی واقع شده اثرش به مراتب از برودتی که در دنیای واقعی بر جسمش وارد شده است، بیشتر است. پس فوری باور می‌کند که نه تنها روح عذاب می‌بیند، بلکه رنج حاصل از عذاب روح آسایش و راحتی جسم را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

و این، حال و وضع دنیا است. پس حال آخرت چگونه خواهد بود؟

* انسان از احوال آخرت تعجّب می‌کند، چون بخاطر در دسترس نبودن، عقل نمی‌تواند آن را درک کند، اما وقتی برخی از احوالات خواب را ملاحظه کند، تعجبش برطرف می‌شود. او در خوابی که مثلا ده دقیقه طول کشیده است، به کشورهای بسیاری مسافرت می‌کند. می‌بیند. می‌خوابد و کارهای زیادی را انجام می‌دهد که اگر بخواهد در دنیای واقعی آن کارها را انجام دهد، به چندین روز نیاز دارد. پس این کارها چگونه انجام یافته‌اند؟ چگونه برخی از نصوص را در خواب حفظ کرده است، و صحبتهای را که با بعضی از مردم انجام داده با وجود اینکه طولانی است هنوز به یاد دارد؟! آیا این، دلیل نیست بر اینکه احوال آخرت بر قلب بشر خطور نمی‌کند؟

3- فائده و سود عظیمی که از رؤیا حاصل می‌شود:

رؤیای صادقه از جانب خداوند است پس فوائد زیادی را در بردارد. از جمله:

* استواری، قوّت و نیرو بخشیدن خداوند به مؤمنین. بنابراین در حدیث صحیح آمده است: «أنه لا یبقی في آخر الزمان إلاَّ المبشرات، فقالوا: ما هي یا رسول الله، قال: الرؤیا الصالحة یراها المؤمن أو ترى له».

«در آخر زمان چیزی جز مبشرات باقی نمی‌ماند. عرض کردند ای رسول خدا (مبشرات) چیست؟ فرمودند رؤیای …».

و همچنین در حدیث آمده است: «في آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب».

«در آخر زمان رؤیای مؤمن تقریباً دروغ از آب درنمی‌آید».

چون در این زمان که عدة یاوران رو به کاهش می‌رود و عدة دشمنان رو به افزایش، مؤمن نیاز بیشتری به تثبیت و مدد خداوند دارد.

* رؤیای صادقه سرآغاز خیر در امور آخرت است. برخی از مسلمانان همچون فُضیل بن عیاض، مالک بن دینار و جمعی دیگر از قدیم و جدید بوسیله آن به سوی حق هدایت شده‌اند، و در برخی نیز باعث افزایش ایمان و تقوی شده است. همچون اتّفاقی که برای عبدالله بن عمر م حاصل شد بوسیله خواب مشهوری که پیامبر ص آن را تعبیر نمود و فرمود: «نعم الرجل عبدالله لو کان یصلي من اللیل»[4].

«بهترین مرد عبدالله است اگر نماز شب بخواند».

بعد از این، عبدالله در شب نمی‌خوابید مگر مدت کمی.

* رؤیای صادقه سرآغاز خیر در امور دنیا نیز هست. همچون دلالت رؤیا بر روزی، بر علاج و … نمونه در این مورد بی‌شمار است. چه بسیارند بیمارانی که با چشم خود می‌بینند آن فردى كه به او چشم زخم زده، و یا بر رازی دست می‌یابند که با گرفتن اثر آن فرد باعث شفایشان می‌شود[5].

عوامل تکرار شدن رؤیا:

1 ـ اهتمام ورزیدن صاحب خواب به چیزی که در خواب می‌بیند. اگر انسان به چیزی زیاد بها بدهد و در دنیای واقعی به آن مشغول شود بسا به آن خواب می‌بیند و این، ناشی از پریشان قلبی اوست. اگر به امور دینی مشغول باشد چیزی که مناسب آن است به خواب می‌بیند مانند؛ اصحاب رسول خدا که هر روز خوابهایشان را برای پیامبر ص بازگو می‌کردند. اگر به امور دنیوی مشغول باشد مانند: ازدواج، تحصیل و یا تجارت پس او اغلب چیزی را به خواب می‌بیند که با آنها مناسب و سازگار باشد.

2 ـ ناتوانی و عدم امکان دست یافتن بر چیزی: اگر در رسیدن به منظوری تمام درها بر روی انسان بسته شد فتح و گشایشی برای خود یا بدیل آن را به خواب می‌بیند. به همین خاطر است که زندانیها زیاد خواب می‌بینند، همچنانکه این مسأله برای آن دو زندانی که با یوسف ؛ زندانی بودند، اتّفاق افتاد. شاید برای آنها به نوعی باعث آرامش و استواری باشد.

یکی از آنها می‌گوید:

خرجنا من الدنیا ونحن من أهلها    فلسنا من الأموات فیها ولا الأحیا    
إذا جاءنا السجان یوماً لحاجة    عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنیا    
ونفرح بالرؤیا فجلّ حدیثنا    إذا نحن أصبحنا الحدیث عن الرؤیا    

«اهل دنیا هستیم در حالیکه از آن خارج شده‌ایم. نه جزء مردگانیم و نه جزء زنده‌ها. اگر روزی زندانبان برای حاجتی پیش ما بیاید تعجب می‌کنیم و می‌گوئیم او از جانب دنیا آمده است. به رؤیاهایمان دل خوشى می‌کنیم و هر گاه شب را به صبح رساندیم اکثر گفتگویمان پیرامون رؤیاهاست.

3 ـ روی حکمت آن را از انسان مخفی نگهداشته است، اما انسان با طبیعت کنجکاوانة خود می‌خواهد بر معرفت آن دست یابد. (برای رسیدن به مقصود اگر فرد کنجکاو) فرد منحرفی می‌باشد به سوی کاهن و فالگیر و … روی می‌آورد، و فراموش می‌کند که خداوند چهل روز نماز کسانی که پیش آنها می‌روند قبول نمی‌کند، و اگر آنها را تصدیق کنند کافر می‌شوند. اما مؤمن، به رؤیا روی می‌آورد. به آن امید که خداوند بوسیله آن نویدی یا پرهیز از شری را به او بنمایاند.

[1]. تفسیر قرطبی، 9/124.

[2]. فتح الباری، 12/363.

[3]. تفسیر قرطبی، 8/358، ترمذی آن را روایت کرده / صحیح ترمذی ألبانی، 1854.

[4]. بخاری، (الجامع الصحیح 1121).

[5]. در آخر کتاب در باب وقایع مثالهای بیشتری را ذکر می‌کنیم.

خواب و عوامل مربوط به آن ، قسمت بزرگی از شبانه روز عمر ما را در بر می گیرد. برای اغلب ما اتفاق افتاده که خوابی دیده ایم که روزها و هفته های متمادی. فکرمان را مشغول کرده و دسترسی به منبع و مرجعی که بتواند روشنگر و راهنمای ما در تعبیر خواب باشد، می تواند این آشفتگی ذهنی مان را از بین ببرد.

 1. خواب عمیق،
 2. خواب موقت.
 1. چرت،
 2. خلسه.

تعبیر خواب tabire khab و عوامل موثر بر آن

عوامل گوناگونی در تعبیر خواب موثر هستند. زمان خواب ، مکان خوابیدن و حتی حالت خوابیدن و شغل بیننده خواب بر خواب‌هایی که انسان می‌بیند تأثیر می‌گذارند. 
مثلاً اگر یک نفر کاسب خواب ببیند شیر می‌نوشد تعبیر آن کسب ثروت است ولی اگر یک دانشجو چنین خوابی ببیند، می تواند دلالت به تحصیل علم باشد. همچنین اکثر روياها (خواب ها) تحت تاثير تخيلات نفساني هستند و آن تخيلات شديداً تحت تاثیر عوامل خارجي مثل گرما و سرما و يا عواملي مثل بيماري و پر بودن معده قرار می گیرند. 
همینطور بعضی صفات اخلاقی مانند حسادت ، دشمنی، تکبر، حرص، مهربانی می توانند در خیالات و رویای افراد موثر باشند

هنوز علت دقیق این که چرا زمان در تعبیر خواب tabire khab  نقش دارد، برای ما روشن نیست و تنها می توانیم به زمان‌هایی که در روایات آمده است رجوع کنیم. به عنوان نمونه، در کتاب حلیه المتقین از علامه محمد باقر مجلسی (قم، انتشارات هجرت، ۱۳۷۳ ص ۲۴۶)، آمده است که خواب راست ، در ثلث (یک سوم) آخر شب دیده می شود و خواب های بعد از نماز صبح معمولا قابل تعبیر نیستند.  تعبیر خواب

اما این به این معنی نیست که فقط در این زمانها است که رویا صادق است بلکه بیشتر خواب های صادق در این زمانها دیده می شود. حتی در بعضی متون آمده است که شب‌هایی از ماه خواب باطل ، شب‌هایی خواب کاملاً درست ، شبهایی درست است اما با تأخیر به وقوع می‌پیوندند و بعضی شب‌ها خواب،تعبیر برعکس دارد.

انواع خواب

“چرت ” حالتی است بین خواب و بیداری و زمان کوتاهی دارد. این حالت در همه جا از جمله در اتوبوس، پشت میز کار و … پدید می آید که گهگاه رویایی نیز در پی دارد و جالب است که در هنگام بیداری با خود می گوییم، در این مدت کوتاه، من چگونه به این مکانها رفتم و مسائل بسیاری برایم اتفاق افتاد؟ که این موضوع هم از شگفتیهای عالم خواب است.

“خلسه” نوع دیگری از خوابهای کوتاه مدت است. پیدا شدن این حالت در افراد مختلف معنا و مفهوم گوناگون دارد . مردان خدا در هنگام ذکر و توجه به مبدا آفرینش، لحظات و گاه دقایقی کوتاه در این حالت قرار می گیرند. آنها در اثر جدا شدن از عالم ماده، در عالم روحانی، مشاهداتی دلپذیر دارند که بعد از بیدار شدن، قادر هستند تا سخنان الهام گونه ای را که در آن مدت خلسه به گوش جان شنیده اند، یادآور شوند.

اما خود خواب چیست؟

در قران در سوره مبارکه انعام (آیه 59) آمده است : (و اوست خدائی که چون شب به خواب می روید، جان شما را نزد خود برده و شما را می میراند و کردار شما را در روز می داند، پس از آن مرگ موقت (خواب) شما را بر می انگیزد تا به اجلی که در قضا و قدر معین است برسید.)

همه ما حالت فیزیکی خواب را می شناسیم. زیرا برای برآورده شدن نیاز جسمانی به خواب احتیاج داریم. جسم ما به هنگام خواب در محل استراحت بی حرکت می ماند ، در حالی که تحرکات بیداری را نداریم، ولی اجزای بدن در همان حالت سکون نیز فعالند. قلب در تپش، خون در جریان و تنفس برقرار است. وقتی به خواب می رویم، روحمان در عالم خواب سیر داده می شود. در عالمی که همه معیارهای آن با معیارهای عالم بیداری، از نظر زمان و سرعت متفاوت است.

خواب، بشارت دهنده،

پند آموز وگاهی هشدار دهنده است. آنچه در گذشته انجام داده ایم، چه خوب و چه بد نتایجش را به ما نشان می دهد و به آنچه در آینده باید انجام دهیم، آگاهمان می کند. تا قبل از آن که در آخرت به حسابمان برسند، خود اعمالمان را محاسبه کنیم و در اصلاح کجرویها بکوشیم.

ارسطاطالیس در کتاب (حاس و محسوس) این قدرت عقلی را “عقل فعال” نامیده و می گوید: رویای راست و مطابق واقعیت، عبارت است از اینکه عقل کلی صورتی را به عقل جزیی در خواب بنمایاند و آنکه هر گاه خدای متعال چیزی را برای انسان مقدر فرماید، وی را خبر می دهد و صورت آن چیز را در خواب به او می نمایاند، تا آگاهی باشد به آنچه در آینده پیش می آید.

در بخشی از کتاب تفاسیر از انتشارات (برادران گارنیه پاریس) به ترجمه خانم منیژه کیافر، آمده است: رویا اغلب گویای حوادث آینده است، یعنی دارای نیروی پیش آگاهی است. 
مون کوک در این کتاب می نویسد: آبراهام لینکن خواب دید که مرده است ، فقط صدای هق هق گریه مردم سکوت را می شکند. از جا برخاست از چندین تالار کاخ سفید بازدید کرد، سرانجام در وسط یک اتاق تابوتی دید که جنازه ای با پوششی در آن قرار داشت و عده ای سرباز اطراف آن نگهبانی می دادند. 
لینکلن از جماعت پرسید: چه کسی مرده است ؟ 
سربازی جواب داد: رئیس جمهور، او را کشته اند! 
مورد ذکر شده بر اساس آگاهی به آینده و هشدار در عالم خواب ذکر شده است. قابل ذکر است که بسیاری از مخترعان و مکتشفان در عالم خواب، به اختراع و کشف خود نائل آمده اند و این موضوع اهمیت این عالم را می رساند.

علم تعبیر خواب tabire khab

علمی بزرگ و شریف است و حق تعالی این علم را به یوسف (ع) داد و بر وی منت نهاد، چنانکه در کلام مجید فرموده است: ( و کذالک مکنالیوسف فی الارض ولتعلمه من تآویل الاحادیث). 
از ابوذر نقل است که پیغمبر فرمود: (الرویا الصالحه جزء من سته واربعین جزءمن النبوه) یعنی خواب دیدن مرد صالح جزئی است از چهل و شش جزء از پیغمبری، و همچنین نقل است از عبدالله عباس به نقل از سلیمان که فرمود: خواب راست “وحی” است از خدای تعالی بر بنده مومن که او را از خیر و شری که به او خواهد رسید، آگاهی دهد پیش از آنکه خیر و یا شر به او رسد، تا بنده به دنیا مغرور نشود و از امر پروردگار غافل نماند.


از ابوذر نقل است که پیغمبر فرمود: (الرویا الصالحه جزء من سته واربعین جزءمن النبوه) یعنی خواب دیدن مرد صالح جزئی است از چهل و شش جزء از پیغمبری، و همچنین نقل است از عبدالله عباس به نقل از سلیمان که فرمود: خواب راست “وحی” است از خدای تعالی بر بنده مومن که او را از خیر و شری که به او خواهد رسید، آگاهی دهد پیش از آنکه خیر و یا شر به او رسد، تا بنده به دنیا مغرور نشود و از امر پروردگار غافل نماند.

امیر المومنین علی (ع) فرمود: چون مومنی خواب بیند واجب است که تعبیر آنرا بداند تا از آن بهره نیکو برد و شادی برگیرد. اما اگر کسی خواب بد ببیند باید آن خواب را به کسی نگوید و از خواب بد حذر کند و دعا و صدقات دهد.

محمد ابن سیرین می گوید: معبر باید علم تعبیر قرآن داند و زیرک و عارف باشد. و بر زبانش ثواب و صلاح جاری گردد و ایزد متعال به کسی تعبیر خواب می آموزد که طبعش پاک بوده، از لقمه حرام خوردن و از گفتن سخن های نابکار اجتناب کند.

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت ۶ تا ۱۰ شب :
خواب نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا شکم انسان پر است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.
ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر کسی که خواب می بیند، دچار امتلاء نباشد، خواب از یک سال تا پنجاه سال تعبیر می شود.
ساعت ۲ صبح تا ۵ صبح:
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از پانزده روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.
ساعت ۵ صبح در سپیده دم :
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.
ساعت ۵ تا ۶ صبح پس از سپیده دم: 
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.
ساعت ۶ صبح:
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.
ساعت ۱۰ صبح تا پانزده روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی دو روز تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت ازسلمان فارسی (ره)
روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیر ش ظاهر می شود.
روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از بیست روز.
روز ۱۳ ام ماه : بعد از نه روز تعبیر می شود.
در روز ۱۴ ام ماه بعد از 26 روز.
در روز ۱۵ ام ماه : بعد از سه روز.
در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.
ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.
جمادی الاول خریدو فروش نکند.
جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.
ماه رجب : گشایش ابواب خیر است و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.
رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.
شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.
ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .
ذیحجه : خواب سفر را سفر کن. دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

ما در بخش تعبیر خواب

عقیده و نتیجه تحقیق خود را با آنچه معبرین محترم در گذشته بیان کرده اند. به روشی ساده و قابل فهم تر برای شما عزیزان مطرح می کنیم و هیچ گونه سخن و تعبیری را وحی منزل نمی دانیم و ادعایی نداریم تا خدای ناخواسته حمل بر اظهار فضل و خود بزرگ بینی نشود. تعبیر خواب می تواند شامل اعضای بدن مانند تعبیر خواب دندان، تعبیر خواب مو یا حیوانات مانند تعبیر خواب مار. تعبیر خواب سگ و غیره باشد. امیدواریم تعبیر خوابهای نوشته شده در وب سایت یوتاب باعث خشنودی خداوند و مورد رضایت شما کاربران عزیز قرار گیرد.

فهرست منابع :

 1. قرآن کریم،
 2. تعبیر خواب ابن سیرین، ( محمد بن سیرین )
 3. جامع الاخبار، في کتاب التعبير عن الائمه،
 4. بحارالانوار،
 5. نفایس الفنون،
 6. کتاب « پنج رساله » از آيت الله شجاعي،
 7. بهاء الدين خرمشاهي ـ مسعود انصاري ، پيام پيامبر ، متن عربي ، ص ۴۵۶.
 8. تفسير الاحلام عربي

Khwab ki tabeer urdu

Back to top button