ب

برکنار
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه از مقام خود بركنار شده‏ايد، به اين معنى است كه به مقام بالاترى خواهيد رسيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button